602 486 602
08:00 - 17:00
radekmaly@liabet.cz
Pište kdykoliv

Způsob financování bytové jednotky

VARIANTA 1 – SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

Klient hradí splátky v průběhu výstavby, zpravidla vždy po dokončení určité etapy výstavby.

Platební podmínky jsou specifikovány ve Smlově o smlouvě budoucí kupní.

Termíny pro úhrady splátek

- při podpisu rezervační smlouvy fixní částka 200 000,-Kč
- při podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní 33%
- po dokončení hrubé stavby včetně střechy 33%
- po provedení vnitřních omítek budovy 34%
   
 • Při podpisu Rezervační smlouvy
 • Částka 200 000,-Kč představuje sumu, která se skládá jako důkaz vážného zájmu o koupi bytu v tomto projektu. Bytová jednotka je závazně rezervována pro konkrétního klienta. Developer mu nabídne jednak výhodné financování prostřednictvím partnerského bankovního domu, jednak mu nabídne provedení případných úprav v bytové jednotce. Klient má 15 dnů na to, aby dořešil způsob financování nákupu nemovitosti. Rezervační poplatek bude započten na kupní cenu bytu.
 •  
 • Při podpisu Smlouvy o smlově budoucí kupní
 • Podíl 33% ceny kryje v zásadě dokončenou etapu výstavby. Jsou provedeny hrubé terénní úpravy, vysazeny přípojné body infrastruktury, stavba je založena, je provedeno technické podzemní podlaží včetně jeho zastropení a probíhá vyzdívání svislých konstrukcí nadzemních podlaží.
 •  
 • Hrubá stavba včetně střechy
 • Pod pojmem hrubá stavba je myšleno dokončení svislých a vodorovných konstrukcí, tzn. obvodového zdiva, stropů, konstrukce střechy a položení střešní krytiny. V této fázi nejsou provedeny žádné rozvody instalací, nejsou osazena okna, nejsou osazeny klempířské prvky, není provedena omítka vnější ani vnitřní.
 •  
 • Po provedení vnitřních omítek budovy
 • Tento pojem v sobě skrývá stavbu prakticky před dokončením, neboť provedení vnitřních omítek předchází zabudování všech vnitřních instalací – tj. elektro, voda, kanalizace, páteřní rozvod vytápění, vzduchotechnika, domácí telefon, anténní rozvod. Jsou provedeny protipožární rozvody v domě. Jsou osazena okna. Instaluje se výtah.
  Zpravidla ještě není provedena vnější omítka a klempířské prvky na fasádě, zábradlí na balkonech, nejsou položeny obklady a dlažby, nejsou osazeny zařizovací předměty sanitární keramiky, nejsou zkompletovány zásuvky a vypínače, nejsou položeny finální podlahové krytiny.
 •  
 •  Podpis Kupní smlouvy
 • Bytová jednotka je předána zákazníkovi. Toto předání probíhá již po úspěšné kolaudaci. Zákazník má možnost detailní prohlídky předávané bytové jednotky, developer resp. zhotovitel stavby odstraňuje případné drobné vady a nedodělky. Vzhledem k časovému prostoru mezi kolaudací a podpisem vlastní Kupní smlouvy jsou již veškeré případné závady odstraněny a klient tak může převzít bezvadné dílo.

 

VARIANTA 2 – JEDNORÁZOVÁ ÚHRADA

Klientům nabízíme i možnost uhradit pouze rezervační poplatek a následně doplatit kupní cenu až při podpisu Kupní smlouvy.

Bytová jednotka je závazně rezervována pro klienta po celou dobu výstavby, klient může v průběhu výstavby zadávat dílčí změny a doplácí de facto celou kupní cenu při předání bytu a podpisu Kupní smlouvy. Cena bytu se v tomto případě zvyšuje o 5%.

Detailní podmínky upravuje budoucí kupní smlouva.

VARIANTA 3 – JEDNORÁZOVÁ ÚHRADA

Klientům nabízíme možnost uhradit celou kupní cenu při podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Kupní cena bude v tomto případě snížena o 3%. Tato varianta je platná při uzavření Smlovy o smlouvě budoucí kupní do 30.11.2016. ( Platí pouze pro BD2 )

Ke stažení

 

 

       pouze
moje oblíbené
Kontaktujte nás

Výhradní prodejce, developer

ZÁPADOČESKÁ DEVELOPERSKÁ s.r.o
Sídlo: Sluneční 27, 312 00 Plzeň
Kancelář: U Zvonu 11, 301 00 Plzeň
Telefon: 602 486 602
E-mail: radekmaly@liabet.cz
IČO 29081858

Dodavatel stavby

LiaBet, s.r.o.
Sídlo: Sluneční 27, 312 00 Plzeň
Kancelář: U Zvonu 11, 301 00 Plzeň
Telefon: 602 486 602
E-mail: radekmaly@liabet.cz
IČO 25236067

Zhotovitel stavby

GEDOSTA, s.r.o.
Borská 55
323 00 Plzeň
WWW: www.gedosta.cz
IČO 483 63 201
Všechna práva vyhrazena © 2016 - Byty Bolevák | www.byty-bolevak.cz
Tvorba WWW stránek, design - RTNext, v.o.s.